+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Historicko-poznávacia exkurzia – Paríž / 22.- 26. jún 2019

kultúrno – poznávacia exkurzia v Petrohrade / 18.- 24. jún 2019

Športové hry evanjelických gymnázií v Tisovci / 6.- 7. jún 2019

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu (2.miesto) / 10. jún 2019

Postup na Medzinárodnú biologickú olympiádu / 14. – 21. júl 2019

Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže (2. miesto) / 30. máj 2019

Súťaže družstiev mladých zdravotníkov /29. máj 2019

Kurz ochrany života a zdravia / 27. – 29. máj 2019

Krajské kolo v orientacnom behu / 15. máj 2019

Prekážkový beh Tvrďák v Kavečanoch / 14. máj 2019

Celoslovenské kolo Duchovnej piesne v Martine (3. a 4. miesto, ocenenie Absolútny víťaz) / 10. máj 2019

Majstrovstvá SR v atletike (3. miesto) / 9. máj 2019

Benefičný koncert vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Košiciach – Krásna / 7. máj 2019

Krajské kolo stredných škôl v atletike (2x 1.miesto, 2x 2.miesto a1x 3.miesto) / 3. máj 2019

Deň Európy na Hlavnej ulici v Košiciach / 3. máj 2019

charitatívny beh centrom Košíc – VSE City Run Košice / 2. máj 2019

Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády (7.miesto) / 2. – 4. máj 2019

Navštíva Goethe-Institut Bratislava a Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave / máj 2019

Exkurzia v Škótsku / 1. – 7. máj 2019

Oslava 25.výročia vzniku našej školy / 30. apríl 2019

Slávnostné otvorenie výstavy o karpatských Nemcoch v rámci osláv 25.výročia založenia školy / 29. apríl 2019

Regionálne kolo v atletike (1.miesto 4x, 2.miesto 3x, 3.miesto 1x) / 25. apríl 2019

Výlet turistického krúžku do Gombaseckej jaskyne a jaskyne Silická ľadnica / 18. apríl 2019

Slávnostné veľkonočné školské Služby Božie / 17. apríl 2019

Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku (1. miesto) / 16. – 17. apríl 2019

Regionálne kolo žiakov stredných škôl v orientačnom behu / 16. apríl 2019

Veľkonočný volejbalový turnaj / 16. apríl 2019

Seniorátne kolo Biblickej olympiády / 12. apríl 2019

Vyhlásenie víťazov školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín / apríl 2019

Naše žiačky E.Smolníková a B.Bérešová výborne reprezentovali našu školu na celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1C obsadila B.Bérešová 4.miesto a E.Smolníková obsadila 3.miesto v kategórii 2C2 / apríl 2019

Regionálne majstrovstvá stredných škôl vo volejbale / 2. apríl 2019

Deň učiteľov v Martine / 29. marec 2019

Školská súťaž Poetry Contest – v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku / marec 2019

Volejbalový turnaj o putovný pohár starostky MČ Košice – Nad jazerom / 26. marec 2019


Prijímacie skúšky – privítanie / 25. – 26. marec 2019

Exkurzia Osvienčim – Wieliczka / 13. až 15. marec 2019

CERN – exkurzia / 12. až 17. marec 2019

Historické Košice – exkurzia / 14. marec 2019

Lyžiarsky kurz – tercia / 3.až 8.marec 2019

Žiaci v Európskom parlamente v Štrasburgu / 27. február. až 1. marec 2019

Medzinárodná konferencia ACSI v Budapešti / 27. február 2019

lyžiarsky kurz / 3.až 13. február 2019

Regionálne majstrovstvá stredných škôl v basketbale / 29. a 30. január 2019