+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Výlet turistického krúžku do jaskyne Šarkanova diera / 9. jún 2018

Krajské kolo vo volejbale / 6. jún 2018

Krajské kolo v stolnom tenise / 5. jún 2018

Odovzdávanie maturitných vysvedčení / 4. jún 2018

Celomestská súťaž družstiev prvej pomoci / 30. máj 2018

Kurz ochrany života a zdravia / 28. – 30. máj 2018

Krajské kolo v orientačnom behu / 23. máj 2018

PEER krúžok – Venčenie psíkov – Útulok v Košiciach / 19. máj 2018

Výlet turistického krúžku na Kapušanský hrad / 12. máj 2018

Prijatie delegácie Olympiády ľudských práv prezidentom SR. Našu školu zastupoval úspešný účastník olympiády Branislav Olejár z oktávy s vyučujúcou Mgr. Danicou Füzesiovou. / 10. máj 2018

Výlet na Jánošíkovu baštu – PEER krúžok / 5. máj 2018

Súťaž Košice včera a dnes / 4. máj 2018

Ľudová pieseň košickej mládeže / 4. máj 2018

Krajské kolo v atletike / 4. máj 2018

Slávnostné oceňovanie Literárne Košice Jana Štiavnického / 3. máj 2018

Výlet na Hrebienok – PEER krúžok / 1. máj 2018

Krajské kolo vo veľkom futbale žiakov SŠ / 30. apríl 2018

Celoštátne kolo Biologickej olympiády / 20. – 22. apríl 2018

Regionálne kolo v orientačnom behu / 19. apríl 2018

Ochutnávka v rámci Svetového dňa zdravia / 16. apríl 2018

Víťazka celoslovenského kola Olympiády v anglickom jazyku – Emma Kristína Smolníková (Sp) / 11. apríl 2018

Oceňovanie víťazov školskej súťaže Poetry Contest / 11. apríl 2018

Deň učiteľov v Červenici / 6. apríl 2018

Vystúpenie speváckeho zboru EVG BB / 5. apríl 2018

Spoločné Služby Božie a AFLBS zbor z USA / 28. marec 2018

Ocenenie víťazov predmetových olympiád Košického kraja v kategórii A / 27. marec 2018

Veľkonočný volejbalový turnaj SŠ / 26. marec 2018

Poetry contest 2018 / 21. marec 2018

Regionálne kolo žiačok SŠ vo volejbale / 21. marec 2018

Stretnutie pedagógov a priateľov školy / 20. marec 2018

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína / 20. marec 2018

Volejbalový turnaj o pohár starostky MČ Nad jazerom / 20. marec 2018

Matematická súťaž Klokan / 19. marec 2018

Krajské kolo žiakov SŠ vo futsale / 19. marec 2018

Školské kolo Chemickej olympiády kat. B / 16. marec 2018

Exkurzia – Slovenské technické múzeum – Vedecko technické centrum / 15. marec 2018

Exkurzia – Slovenské technické múzeum – Vedecko technické centrum + Planetárium / 15. marec 2018

Externá časť maturitnej skúšky z anglického jazyka / 14. marec 2018

Exkurzia – Steelpark / 13. marec 2018

Účelové cvičenie / 13. marec 2018

Writing Competition / 8. marec 2018

Beseda s nemeckou lektorkou Dr.Alicijou Kowalskou, pôsobiacou na FF Prešovskej univerzity v Prešove / 7. marec 2018

Valentínska kvapka krvi / 6. marec 2018

Školské kolo SOČ / 6. marec 2018

Zimná výprava turistického krúžku – Čuntava / 24. – 28. február 2018

Exkurzia Auschwitz – Birkenau – Wieliczka – Krakow / 22. – 23. február 2018

Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz / 10. – 15. február 2018

Svetonázor – projekty / február 2018

Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz / 5. – 10. február 2018

1. školský ples EGJAKu / 1. február 2018

Burns night / 24. január 2018

Vianočné služby Božie / 22. december 2017

Medzinárodné Vianoce / 21. december 2017

Vianočný MIX-volejbalový turnaj / 19. december 2017

Olympiáda z geografie / 18. december 2017

Literárna cena René – cena gymnazistov – Anasoft Litera 2017 / 16. december 2017

Vianočný benefičný koncert / 11. december 2017

Olympiáda zo slovenského jazyka / 8. december 2017

Návšteva Siene olympionizmu / 7. december 2017

Olympiáda z francúzskeho jazyka / 7. december 2017

Mikuláš na EGJAKu / 6. december 2017

Krajské kolo SŠ v stolnom tenise / 5. – 7. december 2017

Olympiáda z ruského jazyka / 28. november 2017

Deň otvorených dverí / 24. november 2017

Thanksgiving Day / 23. november 2017

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku / 20. november 2017

Európsky deň rodičov/ 16. november 2017

Imatrikulácia prímy / 16. november 2017

Imatrikulácia prvákov a kvinty / 16. november 2017

Regionálne finále KSK v bedmintone / 6. – 7. november 2017

PEER krúžok – Venčenie psíkov – Útulok v Košiciach / 4. november 2017

Program pre seminaristov SPS pripravený zástupcami Post Bellum n.o. / 2. november 2017

Študentské voľby / 27. október 2017

Služby Božie – Pamiatka reformácie / 26. október 2017

Po stopách slovenských dejateľov / 25. – 26. október 2017

Návšteva vedenia organizácie ELCA / 25. október 2017

Informačno-študijná návšteva Bruselu a európskych inštitúcií / 24. – 26. október 2017

Krajské kolo v bedmintone / 23. – 24. október 2017

Súťaž – Európska reformácia 16. storočia / 23. október 2017

Celoslovenský charitatívny projekt “Pomáhame potravinami” / 19. október 2017

Čítačka s písačkou – vyhodnotenie súťaže vo vlastnej tvorbe / 19. október 2017

Hudobný Workshop – Veľký Slavkov / 19. október 2017

Regionálne kolo v stolnom tenise/ 18.-19. október 2017

Regionálne kolo v bedmintone / 16. – 17. október 2017

Projekt “Európsky deň záchrany života” / 16. október 2017


Služby Božie s Paulo Bura Hhoko (Tanzánia) / 12. október 2017

Noc v škole / 6. október 2017

Exkurzia Mochovce a Gabčíkovo / 6.- 7. október 2017

PEER krúžok – Venčenie psíkov – Útulok v Košiciach / 30. september 2017

Konferencia ACSI – Zanka, Maďarsko / 27. september – 30. september 2017

Beh o pohár starostu Košice – Staré mesto / 28. september 2017

Regionálne majstrovstvá SŠ v cezpoľnom behu / 26. september 2017

Turistický kurz / 12. – 13. september 2017

Návšteva žiakov z našej partnerskej školy Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn / 4. – 9. september 2017

Slávnostný začiatok školského roka / 4. september 2017

Úvodný kemp pre primanov / 27.- 29. august 2017