+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
27.2.2023 – Exkurzia v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Nezaradené

V rámci cvičení z biológie sme mali v poslednom týždni možnosť navštíviť laboratóriá na Oddelení vývinovej fyziológie SAV. Vedeckí pracovníci nás oboznámili s problematikou ich výskumu, ktorou je interakcia medzi materským organizmom a preimplantačným embryom zvierat. Videli sme, akým spôsobom prebiehajú mikromanipulačné zásahy na bunkovej úrovni pomocou inverzného fluorescenčného mikroskopu. Zaujal nás konfokálny mikroskop s ,,live-cell imaging” systémom na štúdium funkčnej morfológie živých buniek v reálnom čase. So zvedavosťou sme si pozreli prístroje na PCR technológiu a gelovú elektroforézu. Videli sme fluoreskujúce vzorky DNA na agare a s nadšením sme si vyskúšali prácu s mikropipetami. Na záver sme si v laboratóriu mikrobiológie sami naočkovali baktérie na agarové platne a nechali ich kultivovať. Ďakujeme pracovníkom SAV za tento zážitok a ich ochotu sa nám venovať.