+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Covid – 19

Opatrenia

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument Zelená otvoreným školám, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. (Zdroj: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/)

Pozrieť si ho môžete na tomto odkaze:

Zelená otvoreným školám (www.minedu.sk)