+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Čo hľadáš, keď chceš dobré a kvalitné gymnázium?

Skorší štart

Môžeš k nám ísť z 5., 8. alebo 9. ročníka, pretože ponúkame 8-ročné aj 5-ročné bilingválne štúdium.  

Prvácky kemp / Noví priatelia

Prvý ročník nie je pre nikoho ľahký: noví učitelia, nové predmety, vyššie nároky a navyše aj noví spolužiaci. U nás ale nebudú pre Teba všetci noví. V lete pred nástupom do prvej triedy aj prímy robíme pre Vás tábor, kde sa zoznámiš, spoznáš a spriatelíš so svojimi prváckymi a tiež staršími spolužiakmi. 

Jazykové vzdelanie

Naša škola je bilingválna, čo znamená, že prvý ročník 5-ročného štúdia je zameraný najmä na anglický jazyk. Keď sa z Teba stane druhák, nové predmety ako biológia, matematika, geografia, dejepis aj náboženstvo zvládneš už aj v tomto jazyku. O tom, aká je Tvoja úroveň angličtiny, sa presvedčíš v treťom ročníku, keď budeš robiť test na úrovni B2. Keď skončíš štúdium u nás, budeš ovládať angličtinu na takej úrovni, že budeš môcť, ako mnohí naši absolventi, študovať na vysokej škole či univerzite kdekoľvek na svete. Okrem anglického jazyka u nás dostaneš na výber z francúzskeho, nemeckého a ruského.

Voliteľné predmety a štátnica z anglického jazyka

V štvrtom ročníku sa už začínaš pripravovať na svoje vysokoškolské štúdium vďaka seminárom, ktoré si vyberieš. Ako piatak už budeš mať najmä semináre/predmety, ktoré si zvolíš. Maturita? Zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka na úrovni C1 a dvoch Tebou zvolených predmetovĎalším bonusom je, že hoci sme strednou školou, môžeš si u nás spraviť aj štátnicu z angličtiny. 

Záujmové krúžky / Záujmová činnosť

Si talentovaný? Máš rôzne záujmy? U nás ich môžeš rozvíjať  prostredníctvom krúžkov ako robotika, turistický krúžok, rôzne športové krúžky, ktoré podporujú Tvoju fyzickú zdatnosť. Ak chceš prekonávať svoje limity, pomôže Ti krúžok Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Rád chodíš do divadla alebo by si aspoň chcel zistiť, či by Ťa to bavilo? Môžeš tak urobiť na Krúžku divadelného diváka. Vášnivých čitateľov povzbudíme v krúžku Cena René – Anasoft litera. Tvoje tvorivé nadanie určite radi využijú v Školskom časopise. Pokiaľ máš rád nejaký predmet (matematika, biológia, fyzika…) určite u nás nájdeš krúžok, kde Tvoj záujem radi podporia. 

Objavovanie vlastného talentu a súťaže

Možno si na križovatke a nevieš sa rozhodnúť, čo ďalej, pretože vlastne ani nevieš, čo Ťa baví. Objav svoj skrytý talent, nadanie, o ktorom si ani netušil, že ho v sebe máš! Ako? Zapoj sa do súťaží, ktoré Ťa preveria! Môžeš sa zúčastniť olympiády v ktoromkoľvek predmete či jazyku. Pokiaľ si dostatočne kreatívny, určite to využiješ na súťažiach vlastnej tvorby v anglickom a slovenskom jazyku. Rád spievaš, recituješ? Iste sa zapojíš do Hviezdoslavovho Kubína, recitačných súťaží v anglickom jazyku alebo Spievam po francúzsky. Ak si zameraný viac akademicky – vedecky, bude pre Teba vhodná Stredoškolská odborná činnosť či Amavet, čiže napísanie vlastnej odbornej práce. V rôznych športových súťažiach si preveríš svoju fyzickú zdatnosťStačí vyskúšať, čo z toho je práve Tvojou silnou stránkou.

Chorus Comenianus

Chorus Comenianus. Počul si už niekedy o ňom? Je to náš školský spevácky zbor, ktorý je známy nielen v našom meste, ale aj za jeho hranicami. Tvorí ho približne sto žiakov, ktorí okrem nácvikov, vystúpení a koncertov trávia spoločný čas aj na sústredeniach. Samozrejme, pokiaľ to dovoľuje pandemická situácia ;). 

Zážitky, cestovanie, noví znami

Rád spoznávaš nové kultúry, získavaš nových kamarátov? Naša škola má partnerské vzťahy so školami v Holandsku, Nemecku a Maďarsku. Na konci školského roka zvykneme v druhom ročníku chodiť do Paríža. Naši žiaci si už overili, že Eiffelova veža má naozaj 1665 schodov, poklonili sa Napoleonovi v Invalidovni, modlili sa vo vatikánskej Bazilike svätého Petra. Prešli sa aj uličkami Florencie a na vlastné oči videli urýchľovač častíc v Cerne, či obdivovali pokojnú hladinu Ženevského jazera. Exkurzie do zahraničia vždy závisia od záujmu žiakov. Okrem cudzích krajín spoznávame počas rôznych exkurzií aj Slovensko.

Budovanie hodnôt

Svoje organizačné schopnosti môžeš využiť v spolupráci s duchovným správcom pri príprave bohoslužieb, podujatí pre spolužiakov a rôznych charitatívnych a dobročinných akcií. Aktívne sa môžeš zapojiť aj do rôznych zbierok ako Biela pastelka, Deň narcisov či Modrá nezábudka.     

 

Naša škola Ti ukáže, že ešte dôležitejšie ako brať je dávať. Dávať tým, ktorí to potrebujú. V spolupráci s duchovným správcom sa môžeš podieľať na organizovaní rôznych charitatívnych a dobročinných akciípodujatí pre spolužiakovpríprave bohoslužiebKresťanské zameranie školy je jej základným prvkom, na ktorom staviame svoje hodnoty a vzťahy. Usilujeme sa, aby Pavlovo: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov“ (Gal. 6,2) neboli len slová, ale náš každodenný život. 

Ešte stále váhaš? Tak sa príď pozrieť na náš online Deň otvorených dverí 13.1.2023