+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Súťaže:

Naše šikovné žiačky N. Martončíková (II.B) a S. Krupšová (I.B) sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži v písaní esejí v anglickom jazyku LEAF ENGLISH ESSAY COMPETITION. Ich práce boli zaradené medzi štyri najlepšie.

Tešíme sa z úspechu našich žiačok a ďakujeme Ing. O. Papcunovej, ktorá organizovala školské kolo súťaže.

Všetkým srdečne blahoželáme!

V súťaži esejí English Essay Competition, ktorú organizovala medzinárodná stredná škola LEAF Academy sa dve naše žiačky umiestnili na krásnom treťom mieste. N. Martončíková z II.B písala esej na tému „Does patriotism have a negative or positive influence on societies today?“ a S. Krupšová z I.B si vybrala tému „The role of media in a democratic society.“ Porota ocenila ich výnimočné schopnosti sa písomne vyjadriť o komplexných problémoch týkajúcich sa našej spoločnosti a tiež vyzdvihla celkovo vysokú úroveň písania v súťaži. Z našej školy sa na súťaži zúčastnili šiesti žiaci, oceňujeme ich zapojenosť zvlášť v období online vyučovania a veľmi sa tešíme z ich úspechu.