+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 8.4.2021 sme sa na EGJAK cítili veľmi slávnostne, lebo sa konalo online školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl z prímy až kvarty. Porota zložená z pani učiteliek slovenského jazyka a literatúry si mohla vypočuť krásny prednes našich žiakov a tešiť sa z ich talentu. V III. kategórii sa na 1. mieste v prednese prózy umiestnil D. Polan (T) a v prednese poézie B. Rusnáková (T). Víťazom srdečne blahoželáme.