+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

9.4.2021 – online školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 8.4.2021 sme sa na EGJAK cítili veľmi slávnostne, lebo sa konalo online školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl z prímy až kvarty. Porota zložená z pani učiteliek slovenského jazyka a literatúry si mohla vypočuť krásny prednes našich žiakov a tešiť sa z ich talentu. V III. kategórii sa na 1. mieste v prednese prózy umiestnil D. Polan (T) a v prednese poézie B. Rusnáková (T). Víťazom srdečne blahoželáme.