+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

9.4.2021 – dadaistická báseň vs. kaligram na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Na hodinách literatúry s Mgr. D. Füzesiovou sa žiaci III.A na chvíľu stali avantgardnými básnikmi a pokúsili sa vytvoriť dadaistickú báseň či kaligram. Opäť sme sa presvedčili, akí sú naši žiaci kreatívni a šikovní.