+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
9.2.2022 – EGJAK Games
Nezaradené

V týchto dňoch sa okrem olympijských hier konali ďalšie, pre život našej školy oveľa vzácnejšie, hry. Dňa 9.2.2022 sme s radosťou privítali tímy siedmych základných škôl z Košíc v rámci online súťaže English Games Jigsaw And Kahoot! (EGJAK Games). Súťaž sa konala prvý krát a zúčastnilo sa na nej sedem štvorčlenných alebo päťčlenných tímov. Veľmi sa tešíme, že sa ich toľko zapojilo.

Družstvá si mohli zmerať sily v rôznych úlohách: súťažili napríklad v kvíze o anglofónnych krajinách alebo v kreatívnom písaní a prezentácii svojej básne, kde sa tímy mohli navzájom aj ohodnotiť. Pre našu školu veľmi dôležitou zručnosťou je práve tímová spolupráca a dúfame, že tieto družstvá si takúto spoluprácu mohli teraz zábavnou formou vyskúšať.

Aj keď sa aktivita mohla konať len v online priestore, veríme, že v nasledujúcich rokoch túto súťaž budeme môcť zorganizovať aj prezenčne. Víťazi, takisto ako aj každý úspešný tím, dostali hodnotné ceny.

Šampiónom súťaže sa stala škola ZŠ Park Angelinum s tímom Users. Gratulujeme k úspechu! Blahoželáme za účasť aj ostatným školám a tímom, pretože všetci predviedli skvelý výkon: ZŠ M. Lechkého (Lechkého), ZŠ Kežmarská 30 (K30), ZŠ Staničná 13 (Slovakian Chorizo), ZŠ L. Novomeského 2 (A Team), ZŠ Sv. Cyrila a Metoda (The English Squad), ZŠ Kežmarská 28 (The Unstoppables).

Pri súťažných úlohách boli družstvá sprevádzané našimi žiakmi, ktorí tiež spolupracovali s našimi učiteľkami aj na príprave súťaže (moderátori: Barborka Rusnáková, Tessi Stanová, Rossi Soták, tvorba pozvánky: Barborka Kopnická). Im ďakujeme za pomoc, a víťazom ešte raz srdečne blahoželáme. Dúfame, že o rok sa bude u nás opäť súťažiť o titul EGJAK Games Champion!