+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

V stredu 31. marca 2021 sa uskutočnilo Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Vzhľadom na výnimočnú situáciu prebiehalo on-line formou. Umiestnenie a v niektorých prípadoch aj postup do ďalšieho kola (celoslovenského) získali:

3. miesto: Kristián Szabó (3.A)

2. miesto a postup do celoslovenského kola:

Nina Nálepková (3.B), Michaela Tóthová (septima) a Michal Kišeľák (sexta) – ako spoluautor SOČ.

Srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme ešte veľa úspechov v ďalšom kole.

Všetkým žiakom, ktorí sa krajského kola zúčastnili, ďakujeme za vynaložené úsilie a tiež za zodpovednú a dôstojnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Milana Kocková