+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
7.12.2023 – 30 rokov od vydania zriaďovateľskej listiny EGJAKu
Nezaradené

7. decembra to bolo presne 30 rokov, od kedy bola vydaná zriaďovateľská listina našej školy, niečo ako rodný list školy.

Pán riaditeľ Ilavský pozval dvoch bývalých riaditeľov, pani riaditeľku Butkovičovú a pána riaditeľa Krištana, aby si tento dôležitý okamih histórie našej školy pripomenuli na spoločnom stretnutí.

Bol to deň plný srdečných stretnutí, ako so zamestnancami, tak aj s našimi žiakmi. Mali sme možnosť zaspomínať na dôležité okamihy v histórii školy, ako aj sa tešiť zo všetkých jej úspechov. Sme vďační za všetko, čo v priebehu uplynulých 30 rokov Pán Boh na našej škole vykonal.

Na stretnutí so žiakmi sekundy nechýbala ani torta a sviečky. Dôležitý bol aj odkaz pána riaditeľa Ilavského, ktorý zaznel na záver tohto stretnutia troch riaditeľov a žiakov školy: „Chceli sme si pripomenúť tento dôležitý moment spred tridsiatich rokov, aby si naši súčasní žiaci mohli uvedomiť, že sú súčasťou úžasného príbehu výnimočnej školy.“

V nasledujúcich mesiacoch budeme v oslavách 30. výročia školy pokračovať ďalšími zaujímavými aktivitami a stretnutiami.