+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa Deň otvorených dverí na Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice, ktorý bol plánovaný na 4. december 2020, neuskutoční prezenčnou formou.

Naše predmetové komisie si pre záujemcov o štúdium pripravili krátke prezentačné videá, v ktorých Vám priblížia výchovno – vzdelávací proces, úspechy našich žiakov, pedagógov a aktivity počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase, ktoré prispievajú k výborným výsledkom, ktoré naši žiaci dosahujú. Prezentačné videá nájdete na webstránke školy, ak kliknete na odkaz Deň otvorených dverí 2020.

Veríme, že touto formou sa nám podarí priblížiť Vám atmosféru našej školy a upútať pozornosť šikovných žiakov, ktorí majú záujem študovať na škole, ktorá ponúka vysokú úroveň výučby anglického jazyka, ako aj ostatných predmetov.

Prijímacie a talentové skúšky na 8-ročnú a 5-ročnú formu štúdia sú plánované v termíne od 22. – 23. marca 2021.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 a podrobnejšie informácie o živote školy môžu uchádzači o štúdium, ako aj ich zákonní zástupcovia získať na webovej stránke www.egjak.sk, facebooku alebo instagrame.

Prípadné otázky Vám radi zodpovieme na telefónnych číslach 055/68 156 11, 055/68 156 12.

DOD dištančne: môžete si pozrieť krátke upútavky našej školy ako aj cvičné testy – TU