+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
4.11.2022 – Výstava Ľudia v pohybe
Nezaradené

4.11.2022 sa uskutočnila vernisáž putovnej výstavy Ľudia v pohybe, zapožičanej od Múzea SNP v Banskej Bystrici. Na slávnostné otvorenie výstavy prijali pozvanie aj vzácni hostia, manželia Monika a Ľuboslav Beňovci, ktorí sa popri svojej práci farárov veľmi aktívne venujú pomoci ukrajinským utečencom.

Vernisáž otvorila organizátorka výstavy Mgr. Danica Füzesiová, návštevníkom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Martin Ilavský a celkovú atmosféru dotvorili Mgr. Milana Kocková umeleckým prednesom a školský spevácky zbor Chorus Comenianus pod vedením Mgr. Aleny Csajkovej.

Expozícia pozostáva  z panelov, ktoré mapujú históriu migrácie obyvateľstva v uplynulom storočí na Slovensku, ale aj vo svete. Migrácia ako určitá forma pohybu sprevádza ľudstvo už od nepamäti. Ide o základný a prirodzený fenomén ľudskej spoločnosti od jej počiatkov až po súčasnosť. Môže mať rôznu intenzitu, dôvody, ako aj priebeh. Najvýraznejšie migračné vlny prebiehali najmä v prvej polovici 20. storočia ako dôsledky vojnových či povojnových zmien, politických režimov atď.

Študenti Evanjelického gymnázia J. A. Komenského (Zuzana Anna Kosturákova, Zuzana Ľochová, Barbora Gurbaľová, Lýdia Katarína Mäsiarová, Annamária Fitzová, Timotej Berta, Michaela Simanová, Izabela Kuzárová, Ester Špaková, Vanessa Roskošová, Aiméé Alexandra Mníchová, Áron Panyko, Amália Lea Fitzová, Ella Olívia Janovčíková, Petra Kukuruďová, Alina Kopolovets) sa pod vedením PhDr.  Jany Odrobiňákovej, vedúcej Vzdelávacieho centra Múzea SNP v Banskej Bystrici, zmenili na lektorov, ktorí  metódou rovesníckeho vzdelávania budú sprevádzať svojich vrstovníkov touto výstavou, priblížia im zaujímavou zážitkovou formou problematiku migrácie a dokážu odpovedať na prípadné otázky.

Obsah výstavy je vhodný pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a všetkých žiakov SŠ.

Sme veľmi vďační Múzeu SNP v Banskej Bystrici, ktorí nám zapožičaním svojich putovných výstav umožňujú odovzdávať historické fakty mladej generácii zaujímavým interaktívnym spôsobom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.