+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

S radosťou oznamujeme, že naše žiačky úspešne reprezentovali našu školu aj v celoslovenských súťažiach v anglickom jazyku a preukázali talent vo vlastnej tvorbe a prednese.

Pavlína Siváková (III..A) obsadila 1. miesto v kategórii II. v celoslovenskom kole poviedkovej súťaže v anglickom jazyku ŤUKNI.

Laura Vilmošová (sekunda) obsadila 2. miesto v kategórii III. v celoslovenskom kole poviedkovej súťaže v anglickom jazyku ŤUKNI.

Marianna Ivičiaková (II.A) obsadila 1. miesto v kategórii III, v celoslovenskom kole súťaže JAZYKOVÝ KVET v prednese vlastnej tvorby v anglickom jazyku.

Ďakujeme Ing. O. Papcunovej za prípravu školského kola súťaže a metodické vedenie žiakov.