+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
30.9.2022 – Návšteva z Tanzánie
Nezaradené

V piatok 30.9.2022 sme mali na našej škole veľmi milú návštevu priateľov z Tanzánie. Navštívil nás riaditeľ Martin Tango, ktorý spravuje 4 školy, spolu so 4 absolventmi, ktorých štúdium bolo podporované sponzormi zo Slovenska a Čiech. Sme radi, že aj jedna z našich tried (tercia) sa priamo podieľa na sponzorovaní jedného študenta a urobila zbierku hračiek, ktoré teraz po p. riaditeľovi Tangovi poslali do Tanzánie. Aj v minulosti sa naša škola podieľala na viacerých dobročinných zbierkach pre tieto školy.

Naši hostia s nami strávili krásny čas, počas ktorého ich cez veľkú prestávku pozdravil Chorus Comenianus a aj oni nám zaspievali niekoľko svojich piesní. Potom naši hostia strávili dve hodiny s terciou a sextou a podelili sa o ich zážitky a skúsenosti.

Celá akcia bola vzájomne obohacujúca a inšpirujúca.