+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
30.11. a 1.12.2023 – Reálna sebaobrana
Nezaradené

Aj keď už dnešný svet tvorí zväčša civilizovaná spoločnosť, na dôležitosť sebaobrany stále netreba zabúdať. Naďalej je dôležité učiť sa prevencii aj správnemu spôsobu obrany pred akýmkoľvek druhom násilia alebo provokácie, či už ide o verbálnu, alebo fyzickú formu. Aj preto sme radi, že sa vybrané ročníky nášho gymnázia už druhý rok môžu učiť reálnej sebaobrane s výbornými inštruktormi z OZ Bezpečný prístav.

Na prelome novembra a decembra sa naši prváci a kvarta zúčastnili tohto kurzu. V prvom rade išlo o teoretickú časť obohatenú praktickými radami, príbehmi, ale hlavne potrebnými inštrukciami, ako predchádzať konfliktným situáciám, prípadne ako ich zvládať, keď sa do nich dostaneme. Samozrejme, nasledovala aj praktická časť sebaobrany, ktorú si naši študenti naplno užili. Veríme, že sa mnohému naučili a že im aj takáto forma kurzu pomôže v krízových situáciách, v ktorých sa každý z nás môže kedykoľvek ocitnúť.