+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
3.4. – 5.4.2023 Prírodovedná exkurzia Brno
Nezaradené

V dňoch 3.4. – 5.4. prebehla exkurzia do Brna určená pre prírodovedne zameraných študentov najvyšších ročníkov. Program exkurzie bol veľmi inšpiratívny. V Poprade sme si vyskúšali ručné brúsenie a gravírovanie skla v poslednej prevádzke na Slovensku (Fister Crystal Poprad), ktorá sa venuje tradičnej technike zušľachťovania skla brúsením. V Martine sme sa zastavili v Centre popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama-Paulinyho Tótha. PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. nám ponúkol možnosť experimentovať a zažiť pocit radosti z objavovania.

Nasledujúci deň sme začali na Mendelovej univerzite v Brne. Navštívili sme pracoviská Agronomickej fakulty – Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, Ústav technologie potravin a Ústav chemie a biochemie. Videli sme, na čom pracujú vedci a ktovie, možno sa práve táto návšteva zúročí v podobe prihlášky k štúdiu či nadšenia pre tieto odbory a vedeckú prácu s nimi spojenú.

Ďalší zážitok na nás čakal vo vedeckom centre VIDA. Skupinka vybraných nadšencov si v programe ,,Plazma” mohla na vlastnej koži vyskúšať plazmovú guľu alebo vytvoriť oblúkový výboj. Iní si vybrali program ,,Svetelné laboratórium” a naučili sa, ako si zasvietiť vďaka fyzikálnym a chemickým reakciám. Posledná skupina sa vybrala na únikovú cestu ,,Escape game”. Na ceste k slobode ich čakali záhadné čierne skrinky s úlohami. Zvládli to iba tímoví hráči s logickým myslením.

Poobednajší program strávený v Mendelovom múzeu sa niesol v znamení genetiky. Johan Gregor Mendel bol skromný génius, objaviteľ princípov dedičnosti. Pôsobil v Brne, v kláštore augustiniánskeho opátstva, ktorý je dôkazom, že veda a viera môžu byť pod jednou strechou. Nahliadli sme do Mendelovej izby, do secesne zdobenej jedálne a nádhernej barokovej knihovne. V gotickej bazilike sme na seba nechali pôsobiť atmosféru priestoru a posvätného ticha. O čom Mendel nevedel? Napríklad o GMO. V programe ,,Tajomstvo genetických modifikácií” sme diskutovali o rozdieloch medzi šľachtením a genetickou modifikáciou. Riešili sme modelové problémy a preverili sme si naše schopnosti rozlišovať fake news a pravdivé informácie o GMO.

Večer sme strávili v Mahenovom divadle. Videli sme súčasný balet v netradične spracovanom shakespearovskom príbehu na hudbu Radiohead. Elegantná pohybová estetika pre jednu tenečnicu a šesť tanečných choreografov. Kúzlo tejto inscenácie na nás zafungovalo.

Posledný deň našej exkurzie mal dve zastávky. Prvou bolo Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave. Tu sme preskúmali vystavené exponáty a pomocou hier a pokusov sme si objasnili mnohé vedecké javy a informácie. Druhou zastávkou bol Energoland Mochovce – svet energie. Dozvedeli sme sa o kladoch a záporoch rôznych prírodných zdrojov energie a pochopili sme, ako funguje jadrová elektráreň a aké sú jej benefity.

Cieľom exkurzie bolo ukázať, že veda je atraktívna a motivovať našich študentov k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Držali sme sa hesla Jana Amosa Komenského ,,škola hrou”, keď je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Pridanou hodnotou exkurzie bol pohľad do histórie Brna, umelecký zážitok v divadle a vytváranie dobrých vzťahov v kolektíve naprieč triedami a ročníkmi. Ďakujeme za tento zmysluplne strávený spoločný čas.