+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Vážení rodičia, milí žiaci,

dňa 3.2.2021 minister školstva SR Mgr. Branislav Gröhling oznámil na tlačovom brífingu MŠVVaŠ, že sa žiaci končiacich ročníkov stredných škôl môžu vrátiť k prezenčnému vyučovaniu od 8.2.2021 v súlade s COVID automatom.

Na základe zisteného počtu žiakov končiacich ročníkov, ktorí majú záujem o návrat k prezenčnému vyučovaniu a v súlade s odporúčaním pedagogickej rady zo dňa 4.2.2021, budú všetci žiaci Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach pokračovať ďalej v dištančnej výučbe od 8.2.2021 až do odvolania.

Podľa aktuálne dostupných informácií na stránke korona.gov.sk nie je súčasná epidemiologická situácia v Košiciach a v Košickom kraji uspokojivá a našim cieľom je chrániť zdravie žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Vzhľadom na vysokú úroveň dištančného vzdelávania na našej škole a zodpovedný prístup pedagógov, nielen v končiacich ročníkoch, pokračujeme vo výchovno – vzdelávacom procese naďalej dištančnou formou cez MS Office 365. Seminárne praktické cvičenia z biológie, chémie a fyziky sa budú realizovať po jarných prázdninách blokovou výučbou v laboratóriách v budove školy v súlade s aktuálnou pandemickou situáciou a platnými nariadeniami MŠVVaŠ a Pandemickej komisie vlády SR.

Veríme, že sa situácia po jarných prázdninách zlepší a opäť budeme môcť s radosťou vzdelávať našich žiakov prezenčnou formou.

Ďakujem za porozumenie.Ing.

Jozef Krištan, riaditeľ