+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

V dňoch 20. až 26. júna 2021 sa naši učitelia Mgr. Michal Sanislo a Mgr. Ľudovít Rozner zúčastnili programu English Matters Erasmus+ European CPD Programe v Madride.

Mgr. Sanislo sa zapojil do kurzu English for Teachers level A2, B1, kde si zdokonaľoval a prehlboval zručnosti v anglickom jazyku.

Mgr. Rozner bol účastníkom kurzu ICT (Information and Comunication Technology) for Teaching, level B2, kde sa oboznámil s novými aplikáciami, ktoré sa dajú vhodne využiť pri výučbe a komunikácii na našej škole.

V rámci programu sa zúčastnili poznávacej exkurzie v centre Madridu a exkurzie do Toleda.