+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
28.3.2022 – Komensky Day
Nezaradené

Všade na Slovensku je 28. marec známy ako Deň učiteľov. Tento sviatok bol k dňu priradený na základe toho, že je zároveň dňom narodenia Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Naša škola, ktorá nesie meno tejto významnej osobnosti, jeho narodeniny náležite oslávila.

Počas dňa, keď sa učitelia opäť stali žiakmi a žiaci si vyskúšali, aké to je byť učiteľom, nás prišiel navštíviť aj primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček so svojou námestníčkou Mgr. Luciou Gurbaľovou. Prezreli si areál školy a presvedčili sa, že z niektorých našich žiakov rastú budúci komenskí.

V jednej z tried im naša žiačka – učiteľka na hodine FRJ predviedla použitie inovatívnych učebných metód tým, že im zaspievala francúzsku pieseň. Veríme, že aj vďaka tejto skúsenosti a podpore zo strany mesta, sa z niektorých našich žiakov raz stanú učitelia a vrátia sa k nám do školy ako naši kolegovia.