+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 17.6.2021 sa konalo online krajské kolo XXIX. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Tento ročník bol zameraný na európske dejiny v období rokov 1900 – 1939.

Náš tím v zložení Samuel Babjak, Rossi Soták a Jaroslav Širanec sa umiestnil v Košickom kraji na peknom 4. mieste.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.