+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 21.5.2021 sme v prítomnosti pána riaditeľa Ing. Jozefa Krištana slávnostne odovzdali ceny a diplomy úspešným súťažiacim v školskom a krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku. V krajskom kole sa umiestnili na 2. mieste Benjamín Michal Smolník (4.A) a Lukáš Szabadoš (sekunda) a na 4.mieste Katarína Simonová (4.A). Zároveň náš americký lektor Edward Patricks, BS odovdal cenu za súťaž v tvorbe posterov na tému „Chicago, My kind of town“ Barbore Kopnickej z kvinty.

Úspešným súťažiacim blahoželáme!