+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
24.11.2022 – Dejepisná súťaž v Chebe
Nezaradené

Dňa 24.11.2022 sa konal jubilejný 30. ročník Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií v Chebe, ktorého témou bola vojna „Cesta do pekel a zpět“ (Evropa v období 2. svetovej vojny 1939 – 1945). Súťaž sa konala pod záštitou predsedu parlamentu SR p. B. Kollára a predsedníčky Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky p. Markéty Pekarovej Adamovej. Odbornými garantmi súťaže boli významní historici z Čiech a zo Slovenska na čele s prof. PhDr. J. Rychlíkom, DrSc, dr. h. c. a prof. PhDr. Romanom Holcom, DrSc.

Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení žiakov septimy: Samuel Babják, Rossi Soták a Jaroslav Širanec. V silnej konkurencii pôvodne 327 gymnázií sa podarilo nášmu družstvu prebojovať do finále medzi 75 družstiev z 22 krajov oboch krajín, kde obsadili 25. miesto. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.