+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

23. júna sa žiaci prímy, kvarty a sexty zúčastnili besedy s naším bývalým žiakom Samuelom Vladimírom Sedlákom, ktorý je autorom knihy Ako zvládnuť nielen Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského. Pri tejto príležitosti ho prišiel pozdraviť aj pán riaditeľ Ing. Jozef Krištan a bývalý triedny učiteľ PaedDr. Karol Sovári Soós.