+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

V dňoch 16.3. a 23.3.2021 sa uskutočnil online informatívny Deň otvorených dverí, na ktorom sme prezentovali kritériá na prijímacie skúšky, činnosť jednotlivých predmetových komisií a úspechy našich žiakov a odpovedali sme na otázky záujemcov o štúdium na našej škole.