+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

PK slovenského jazyka a literatúry spolu s pánom riaditeľom ocenili žiakov, ktorí zvíťazili na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v kategórii II. a III., pričom David Polan a Alexandra Polanová zvíťazili aj v okresnom kole a postupujú do krajského kola, zároveň ocenili žiačky P. Chládkovú a B. Kopnickú za 2. a 3. miesto v literárnej súťaži Hodžov novinový článok a za PK spoločenskovedných predmetov Mgr. D. Fuzesiová odovzdala diplom Samuelovi Kováčovi za 3. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv.

Z úspechov našich žiakov sa veľmi tešíme a ďakujeme im za reprezentáciu školy.