+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Naša škola dnes otvorila svoje brány pre žiakov v novom školskom roku 2020/2021. Priestory Evanjelického a.v. kostola sme v súlade s platnými hygienicko – epidemiologickým opatreniam vymenili za učebne v budove školy. Nový školský rok otvoril duchovný správca školy Mgr. Stanislav Kocka modlitbou a v školskom rozhlase sme si vypočuli príhovor riaditeľa školy Ing. Jozefa Krištana. Sme radi, že sme sa po letných prázdninách znova stretli.