+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
2.12.2022 – Insight lecture 2022
Nezaradené

V piatok 2.12. študenti navštevujúci seminár cvičenia z biológie si mali možnosť vypočuť online prednášku „The shapes of life: modelling how cells self-organise”, vysielanú pre študentov z celého sveta z vedeckého centra Heildeberg v Nemecku. Dr. James Sharpe prednášal o schopnosti samoorganizácie buniek počas embryonálneho vývinu ľudského tela. Študentom ukázal, ako sa počítačové modelovanie stáva nevyhnutným pre pochopenie tejto schopnosti buniek ľudského organizmu vytvoriť naše orgány. Počas vývinu ľudského tela bunky tancujú jedna vedľa druhej a menia sa na rôzne typy. Výskum v tejto oblasti biológie ukazuje, že tento tanec buniek nemá žiadneho choreografa, orchester buniek nemá dirigenta. Organizuje sa sám. A to je na tom fascinujúce.