+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
18.2.2022 – Vedecké dielne – Onkológia 2022
Nezaradené

V piatok 18.2.2022 sa žiaci 4. a 5.  ročníka so záujmom o štúdium biológie a medicíny zúčastnili edukačno-popularizačného projektu Nadácie Výskum rakoviny Vedecké dielne – Onkológia 2022. Naši žiaci sa dozvedeli o možnostiach skorej diagnostiky, o príčinách a mechanizmoch premeny normálnych buniek na nádorové, o potrebe prevencie a zdravého životného štýlu. Po zhliadnutí prednášky nasledovala diskusia s vedeckými pracovníkmi Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV.