+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
16.11.2021 – Diskusia “Prečo je potrebná filozofia?”
Nezaradené

V rámci príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a výročia novembrovej revolúcie 1989 sa študenti tretieho, štvrtého a piateho ročníka zúčastnili online diskusie, v ktorej sme 16. 11. 2021 spoločne hľadali odpovede na otázku „Prečo je potrebná filozofia?“.

Pozvanie do online diskusie prijali doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD., doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD. a Mgr. Kristína Pakesová, pôsobiaci na Katedre filozofie Filozofickej Fakulty UPJŠ.

V diskusii sme rozoberali podobu štúdia filozofie v totalitnom režime, dôvody výučby filozofie a jej učenia sa v súčasnosti, výnimočný odkaz Jána Patočku, otázku slobody v demokracii, dôležitosť aktivity študentov v rámci vyučovacích hodín a množstvo iných podnetných otázok. Cieľom bolo žiakom priblížiť dôležitosť filozofie v kontexte formovania demokracie a rozvoja kritického myslenia. Tento cieľ sa podarilo naplniť naším skvelým hosťom, ktorí trefne odpovedali na otázky a sprostredkovali aj svoje osobné skúsenosti so štúdiom filozofie, v nie priaznivých a ideálnych podmienkach v porovnaní so súčasnosťou. Veríme, že sa opäť stretneme na spoločnej diskusii realizovanej prezenčnou formou.

Mgr. Mária Lakatošová