+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

V pondelok 16.11.2020 – deň pred pripomenutím si novembrových udalostí, mali žiaci 4. ročníka a septimy (v rámci predmetu SPS) možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho interaktívneho video-dokumentu November 1989, ktorý zrealizovalo Divadelné centrum v Martine. Tento projekt vychádza z rovnomennej divadelnej inscenácie. Prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí ukazuje totalitné praktiky bývalého režimu (sledovanie ŠTB, domové prehliadky, obmedzovanie slobody, úteky cez hranice), objasňuje pád režimu v roku 1989 a nedokonalú snahu o nastolenie demokratického poriadku. Vďaka odbornej spolupráci s historikom Ľubomírom Morbacherom zo združenia Living Memory ponúkol dokument študentom náhľad do problematiky nielen prostredníctvom príbehov troch hlavných postáv, ale aj krátkymi prednáškovými vstupmi a interaktívnymi testami, ktoré študenti pri sledovaní dokumentu realizovali. Videodokument nie je záznamom divadelnej inscenácie, ale interaktívnym videofilmom. Dej bol niekoľkokrát zastavený krátkymi otázkami, na ktoré bolo treba odpovedať. Ďalej ho prerušovali krátke prednáškové vstupy, objasňujúce niektoré okolnosti deja. Dokument prepája historické udalosti s dnešnými, nekončí pred tridsiatimi rokmi, ale v súčasnosti. Po vzhliadnutí video-dokumentu žiaci spolu s vyučujúcou Mgr. D. Fuzesiovou diskutovali o obsahu aj forme ponúknutého projektu, pričom veľmi ocenili takúto zážitkovú formu vzdelávania o našej histórii.