+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 12. mája 2021 Košické mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom rokovaní schválilo zoznam laureátov na udelenie Ceny mesta Košice 2021. Cenu mesta Košice je možné udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej či verejnoprospešnej činnosti.

Medzi ocenenými je aj náš pán riaditeľ Ing. Jozef Krištan, ktorého Košické mestské zastupiteľstvo ocenilo za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice a pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach.

Ocenenie navrhol kolektív zamestnancov našej školy a zriaďovateľ školy, VD ECAV sa k návrhu pripojil podporným stanoviskom.

Blahoželáme nášmu pánovi riaditeľovi k udeleniu Ceny mesta Košice 2021!

https://kosice.korzar.sme.sk/…/mestski-poslanci…