+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

V tomto týždni sa vybraní študenti 4. a 5. ročníka zúčastnili online podujatia s názvom Online rozhovory Európskeho parlamentu, pod záštitou Kancelárie EP. Online rozhovory EP sa konali v dňoch 08.03.2021, 09.03.2021 a 11.03.2021. V priebehu tohto podujatia si žiačky a žiaci našej školy mali možnosť vypočuť prednášku o fungovaní Európskeho parlamentu a činnosti Európskej únie, ktorú sprostredkovala delegátka Alena Carna. Najväčším benefitom tohto podujatia je možnosť priamo komunikovať so slovenskými poslankyňami a poslancami Európskeho parlamentu. V priebehu  online rozhovorov mali študenti možnosť viesť rozhovory s europoslankyňou Monikou Beňovou, europoslancom Michalom Šimečkom a Martinom Hojsíkom. Diskusie boli mimoriadne pružné a obohacujúce aj vďaka vysokej úrovni podnetných otázok našich šikovných žiačok a žiakov, čo ocenili aj samotní poslanci.  Zvyšovať záujem mladých ľudí aktívne sa podieľať  na politickom dianí je pre pozitívne smerovanie našej krajiny do budúcna zásadné.  

Mgr. Mária Lakatošová