+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
11.11.2022 – Diskusia: Reverzné inžinierstvo v praxi
Nezaradené

Viacerí z nás si už zvykli, že žijeme v digitálnej dobe a k nej nevyhnutne patria aj vírusy a škodlivé kódy. Jedným z tých, ktorí sa analýze škodlivého kódu venujú aj na profesionálnej úrovni, je Ing. Lukáš Štefanko, zamestnanec ESETu. 

V dňoch 8.11.2022 a 11.11.2022 obohatil naše vyučovacie hodiny informatiky pre seminaristov svojimi cennými skúsenosťami v oblasti reverzného inžinierstva. Najskôr žiakom priblížil svoju cestu z vysokoškolských lavíc na pozíciu analytika škodlivého kódu. Porozprával nie len o svojom bežnom pracovnom dni a o výskume Androidových hrozieb, ktorému sa venuje, ale zároveň žiakom poskytol cenné rady ohľadom bezpečnosti využívania digitálnych technológií.