+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
11.11.2022 – Po stopách karpatských Nemcov
Nezaradené

V piatok 11. novembra sa trieda kvarta a 1. skupina triedy tercie vydali spoločne s p. učiteľkami Kolárovou a Dzugasovou po stopách karpatských Nemcov do neďalekého Medzeva a priľahlej Šugovskej doliny.

V rodnom dome Rudolfa Schustera, nášho ex-prezidenta, pôvodom karpatského Nemca, mali žiaci možnosť vidieť nielen unikátnu zbierku kinematografických prístrojov vytvorenú rodinou Schusterovou, ale aj artefakty z krajín navštívených troma generáciami rodiny Schusterovej, ako aj rôzne dary a pamätné medaily, ktoré dostal pán Rudolf Schuster ako prezident.

Pán Peter Sorger, predseda karpatských Nemcov regiónu Bodwatal, oboznámil žiakov s históriou hámorníctva v Medzeve a Šugovskej doline, kde žiaci navštívili národnú kultúrnu pamiatku Šugovský Hámor. V Dome stretávania karpatských Nemcov bola žiakom priblížená história a súčasnosť života nemeckej menšiny na Slovensku.