+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Učebné texty Human Bioloby part I sú určené študentom nášho bilingválneho gymnázia, obsahujú základné poznatky z biológie človeka v anglickom jazyku. Sú v súlade so štátnym vzdelávacím program a cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku z biológie. Text zároveň obsahuje rozširujúce učivo zvýraznené farebným písmom, určené pre záujemcov o hlbšie poznanie alebo ako príprava na prijímacie skúšky, najmä na lekárske fakulty.

Biológia ako veda sa rozvíja rýchlym tempom a preto sme sa snažili v tomto texte priniesť aktuálne poznatky z oblasti anatómie a fyziológie jednotlivých sústav ľudského tela. Teoretické poznatky sú doplnené o množstvo ilustrácií a schém s cieľom názorne opísať stavbu ľudského tela a vysvetliť základné princípy jeho fungovania. Dôležitou súčasťou publikácie je anglicko-slovenský slovník odborných pojmov.

Publikácia je rozdelená na dve časti. Jej druhá časť prinesie ďalšie kapitoly venované ostatným orgánovým sústavám. Obe časti tak spolu prinášajú ucelený pohľad na biológiu človeka na stredoškolskej úrovni.