+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
04.2024 – Erasmus v Španielsku očami študentov
Nezaradené

„Mobilita v Španielsku mi dala mnoho. Dozvedela som sa, ako funguje španielsky školský systém, aký nádherný vzťah má španielska mládež so svojou rodinou a taktiež, ako to v ich krajine naozaj funguje. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave tejto mobility, celý program sa mi zdal do bodky prepracovaný a na zážitky, ktoré ma s mojimi spolužiakmi a aj španielskymi kamarátmi spojili, nikdy nezabudnem. Ďakujem.“ (Erika, 2. A)

„Vďaka tejto mobilite som sa naučila veľa o španielskych tradíciách, každodennom živote, ako aj o pozitívnych a negatívnych stránkach miestneho vzdelávacieho systému. Všimli sme si tiež, ako dobre vedia študenti a miestni obyvatelia vo všeobecnosti udržiavať rovnováhu medzi prácou a odpočinkom. Dokonca sme mohli čiastočne zažiť siestu sami medzi španielskymi rodinami. Mimochodom, obedy v týchto rodinách boli vždy vynikajúce.“ (Kyra, septima)

„Zúčastniť sa na tejto mobilite bol jedinečný zážitok. Mali sme možnosť hlbšie nazrieť do každodenných životov našich španielskych kamarátov nielen z hľadiska školy a povinností, ale aj voľného času a kultúry. Osobne si myslím, že tento pobyt nám dal neskutočne veľa do života a pevne dúfam, že sa budeme môcť i naďalej rozvíjať práve aj vďaka zážitkom a skúsenostiam z tejto mobility.“ (Lukáš, Kvinta)