+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
04. 2023 Projekty na hodinách angličtiny
Nezaradené

„How to survive school?“

Žiaci sekundy na hodine anglického jazyka vytvorili projekty, prostredníctvom ktorých ponúkli niekoľko tipov, ako úspešne zvládnuť školské dni. Poskytli tak zaujímavú reflexiu toho, ako vnímajú život v škole.

Netradične na hodine angličtiny

Druhý aprílový týždeň si žiaci 1. A, 2. skupiny užili hodiny anglického jazyka iným, netradičným spôsobom – prezentovali svoje vlastné projekty. Výber tém bol v réžii študentov, podľa ich záujmov či priorít a skutočne odzrkadľoval široké spektrum. Šport, psychológia, životné prostredie, ekológia, umenie, učenie sa jazyka a mnoho ďalších oblastí. S potešením sme zistili, že sa mladí ľudia už vo veku 14 – 15 rokov zaujímajú o témy, ktoré sú dôležité nielen pre nich samotných, ale aj pre celú spoločnosť.

„Ako vyučujúca anglického jazyka vysoko hodnotím ich nasadenie pri príprave aj samotnej realizácii. Poučili sme sa, zabavili, žiaci ukázali schopnosť používať plynule anglický jazyk, mnohokrát vysoko prekračujúci úroveň B1, prezentovať svoje myšlienky a názory. Pýtali sa, reagovali aj hodnotili. Hodnotne strávený čas.“ Ing. Oľga Papcunová