+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Autorom loga školy je pán Štefan Dušan Baláž. Pretože v logu našej školy je dominantná Lutherova ruža, prečítajte si čo tento symbol znamená. Najprv je to čierny kríž v srdci, ktoré má svoju prirodzenú farbu. Kríž nás má stále upomínať, že viera v Ukrižovaného nás činí blahoslavenými. Lebo keď sa verí zo srdca , tak je to spravodlivé. Hoci je to čierny kríž, ktorý umŕtvuje a pôsobí tiež biedu a bolesť, predsa ponecháva srdcu jeho červenú farbu, neničí ho, neusmrcuje, ale oživuje. Lebo spravodlivý žije zo svojej viery, a síce z viery Ukrižovaného. Také srdce stojí uprostred bielej ruže, aby sa ukázalo, že viera prináša radosť, potechu a pokoj, teda také srdce sa dostáva do bielej radostnej ruže, lebo biela farba je farbou duchov a všetkých anjelov. Táto ruža stojí v nebovomodrom poli, pretože taká radosť v duchu a vo viere je počiatkom budúcej nebeskej radosti, už teraz vnútorne uchopenej, nádejou privlastnenej ale ešte nie zjavenej. A v takomto poli je zlatý prsteň, pretože taká blaženosť v nebi trvá večne a neobsahuje ju nijaká zem a je vzácna nad všetky radosti a hodnoty, ako zlato je najdrahší a najvzácnejší kov. Ružu si vytvoril dr. Martin Luther sám ako „obraz, ktorý by najlepšie vyjadroval jeho teológiu“. Od otca zdedil rodinný erb, majúci inú formu a s dvoma ružami. Ako mnoho iných vecí, aj tento erb si Luther sám pretvoril. Z ruže sa stalo znamenie ako má človek vyzerať pred Bohom podľa biblického obrazu človeka. Logo bolo schválené výberovou komisiou dňa 6.6.2007.