+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Deň otvorených dverí

Spoznajte našu školu počas Dňa otvorených dverí 14. 1. 2022 o 16.00 on-line formou.

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2022/2023 budú čoskoro zverejnené na tejto webovej stránke v časti Prijímacie skúšky.

Bližšie informácie už čoskoro!

Náš americký lektor Vás pozýva študovať na našej škole

Prečo študovať u nás?…

Naši úspešní na MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH:

ANGLICKÝ JAZYK:

CUDZIE JAZYKY:

RUSKÝ JAZYK:

RUSKÝ JAZYK – video našej žiačky:

NEMECKÝ JAZYK:

NEMECKÝ JAZYK – video našich žiakov:

FRANCÚZKY JAZYK:

FRANCÚZKY JAZYK video našej žiačky:

FRANCÚZKY JAZYK video našich žiakov:

ČLOVEK A PRÍRODA:

BIOLÓGIA A CHÉMIA:

FYZIKA:

Exkurzia CERN 2017:

Exkurzia CERN 2019:

ZDRAVIE A POHYB:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

ČLOVEK A HODNOTY:

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ:

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI:

CHORUS COMENIANUS:

KRÚŽOK PRVEJ POMOCI:

TURISTICKÝ KRÚŽOK: